Karriere

Om os

Vi er først og fremmest anlægsgartnere

Grundlagt af Hans Sørensen og Kenneth Staugaard  med et ønske om at drive en bæredygtig anlægsgartnervirksomhed med fokus på gode medarbejdere og fagligt solide løsninger.

Løsninger som som skaber værdi for virksomheden, kunderne og specielt medarbejderne.

Har du nogle spørgsmål, så er du altid velkommen til at ringe til vores Direktør Kenneth Staugaard på tlf: 23 74 27 41 eller skriv en e-mail til kontoret på: info@aplusa.dk

Vi opdaterer løbende fra vores hverdag på både vores Facebook- og LinkedIn sider. Så hvis du vil få et bedre indtryk af, hvem vi er som arbejdsgiver. Så anbefaler vi, at du læser videre inde på vores sociale medier sider.

Godt arbejdsmiljø

Vi arbejder aktivt for det gode arbejdsmiljø hos A+ Anlæg.

God balance

Vi arbejder aktivt for den gode gode balance imellem familie- og arbejdsliv.

Personlig udvikling

Vi arbejder aktivt for at uddanne og videreuddanne dygtige medarbejdere.

Ordentlig forhold

I A+ Anlæg ønsker vi at drive en ordentlig og professionel anlægsgartnervirksomhed.

Vi søger en erfaren leder til projektafdelingen

Leder til projektafdelingen

Vi søger en brancheerfaren og ambitiøs leder til vores entrepriseafdeling og til at indgå i virksomhedens ledelsesteam. Kan du styre en afdeling i vækst, hvor du samtidigt har ansvaret for egne anlægsprojekter i 10-30 mio. kroners klassen? Trives du med ledelsesansvar og muligheden for at udbygge en afdeling med kompetente medarbejdere? Så vil vi glæde os til at høre fra dig!

Om os:

Til næste år fejrer vi 20-års jubilæum. A+ Anlæg er en anerkendt aktør indenfor mellem til større erhvervsanlægsopgaver i Region Hovedstaden. Vi er kendt for ikke at gå på kompromis med kvaliteten og leverer solide og bæredygtige løsninger til vores erhvervskunder.

Vi har styr på kerneforretningen og har en sund økonomi. Vi oplever vækst og en stigende interesse for vores anlægsgartnerydelser specielt indenfor opførelse af større erhvervs-nyanlæg og klimatilpasningsløsninger.

Vi arbejder i dag for de største og mest anerkendte hoved- og totalentreprenører i Danmark, hvis vi ikke udfører opgaven som hovedentreprenør for bygherren direkte.

Vi er i dag næsten 30 medarbejdere fordelt på både en række grå og et grønt hold med dedikeret medarbejdere.

Hos os ved vi, at vores medarbejdere er vores største styrke. Vi arbejder aktivt for en god balance imellem arbejdsliv og privatliv, gode muligheder for personligudvikling og tilbyder ordentlige løn og arbejdsforhold.

Hos os vil du opleve en arbejdsplads med kort vej fra tanke til handling. En arbejdsplads hvor ledelsen er aktivt med i hverdagen. En uformel og venlig omgangstone, hvor dit arbejde gør en afgørende forskel på resultatet og dit arbejde bliver påskønnet. Hos os arbejder vi sammen som kolleger og hjælper hinanden til at blive bedre.

Dine opgaver vil inkludere:

 • Have ansvaret for entrepriseafdelingen og indgå i ledelsesteamet i virksomheden
 • Videreudvikling af entrepriseafdelingen (struktur / forretningsgange)
 • Have projektlederansvar for styring af egne større anlægsprojekter
 • Have ansvar for projektbudgetter og tidsplaner i samarbejde med byggeleder / Sjakbajs
 • Kontraktindgåelse med eksterne samarbejdspartnere
 • Sikring af overholdelse af kontraktuelle forpligtelser (AB18)
 • Rapportering til ledelsen og interessenter om projektstatus og fremdrift

Vi tilbyder dig:
‍En udfordrende hverdag i et stærkt team af dynamiske mennesker der sætter faglighed højt. Dine kollegaer er faglærte og ønsker at være med til at løfte dig fagligt såvel som at lære noget nyt. Vi er en virksomhed i en positiv udvikling omkring projekter, kunder og måden vi arbejder på. 

Kendetegnet ved os er, at vi har en flad struktur med højt humør og et uformelt arbejdsmiljø. 

Vi arbejder udfra et samarbejde med kunderne, hvor vi fokuserer på at vælge de bedste og mest bæredygtige løsninger til projekterne. Hos os vil du primært arbejde på større anlægsopgaver i Region hovedstaden. Din lønpakke vil blive afstemt med dine kvalifikationer.

Vores forventninger til dig:
Der er flere indgangsvinkler til jobbet. Men til dem alle forventer en solid erfaring fra anlægsbranchen kombineret med dokumenteret ledelseserfaring og projektledelseserfaring. 

Rollen som leder af projektafdelingen indebær både et ledelses- og et projektfokus. Vi ser derfor gerne at du som person er organiseret og systematisk. At du har kendskab til byggeprocesserne på større erhvervs anlægsprojekter (herunder kendskab til AB18) og tryg ved at have et overordnet ansvar. At du motiveres af at lede et hold medarbejdere, så alle har en god fornemmelse af projektet ved aflevering.  

Rollen indebær ydermere ”frihed under ansvar” kombineret med en omskiftelig hverdag. En hverdag som belønner den medarbejder, som kan tænke selvstændigt og indgå i konstruktiv dialog for derigennem at finde fælles løsninger igennem projektet.

Vi forventer endvidere at: 

 • Du er leder som er udadvendt, fagligt nysgerrig og har gode samarbejdsevner.
 • Har kendskab til at arbejde med tidsplaner (gerne MS Project) og med tegningsopmålinger (gerne Bluebeem) og time og kvalitetssikringsarbejde (gerne Ordrestyring).
 • Er vant til at arbejde med bemandingsplanlægning (ressourcestyring) og har erfaring indenfor at løse og håndtere kontraktuelle (AB18) problemstillinger.
 • Har en vis forståelse for de økonomiske aspekter i at styre en projektafdeling.

Stillingen er en fuldtidsstilling med tiltrædelse snarest muligt.

Læs mere omkring os og vores arbejdsplads på siden nedenfor. Vi opdaterer regelmæssigt vores Facebook og LinkedIn side med historier fra vores hverdag.  

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Forretningsfører Mikkel Darringe på tlf. 60 13 60 83 eller e-mail: job@aplusa.dk

Kenneth Staugaard, Direktør og ejer

Mikkel Darringe, Forretningsfører

Vi søger dygtige fagudlærte anlægsgartnere

Grå Anlægsningsgartner eller brolægger

Kom og hjælp os med at skabe bæredygtige anlægsløsninger.

Vi er i den heldige position, at vi bliver bedt om at udføre mere anlægsarbejde, end vi kan håndtere. Derfor søger vi ekstra fagudlærte grå anlægsgartnere (brolæggere) til at hjælpe os på vores byggepladser i Storkøbenhavnsområdet. Vi har administration og lagerhall på Industriholmen 80, i Hvidovre ( Avedøre Holme).

Vi har snart 20 årserfaring indenfor anlægsfaget og vores kompetencer spænder vidt. A+ Anlæg er en anerkendt aktør indenfor mellem til større erhvervsanlægsopgaver på Sjælland. Vi er kendt for ikke at gå på kompromis med kvaliteten og leverer solide og bæredygtige løsninger til vores erhvervskunder.

Hos os ved vi, at vores medarbejdere er vores største styrke. Vi arbejder aktivt for en god balance imellem arbejdsliv og privatliv, gode muligheder for personligudvikling og tilbyder ordentlige løn og arbejdsforhold.

Hos os vil du vil opleve en arbejdsplads med kort vej fra tanke til handling. En arbejdsplads hvor ledelsen er aktivt med i hverdagen. En uformel og venlig omgangstone, hvor dit arbejde gør en afgørende forskel på resultatet og dit arbejde bliver påskønnet. Hos os arbejder vi sammen som kolleger og hjælper hinanden til at blive bedre.

Vi tilbyder dig:
En udfordrende hverdag i et stærkt team af dynamiske mennesker der sætter faglighed højt. Dine kollegaer er faglærte og ønsker at være med til at løfte dig fagligt såvel som at lære noget nyt. Vi er en dynamisk virksomhed i en positiv udvikling omkring projekter, kunder og måden vi arbejder på. 

Kendetegnet ved os er, at vi har en flad struktur med højt humør og et uformelt arbejdsmiljø. 

Vi arbejder udfra et samarbejde med kunderne, hvor vi fokus på at vælge de bedste og mest bæredygtige løsninger af projekterne. Hos os vil du indgå i et fast team, og primært arbejde på større anlægsopgaver i Region hovedstaden. Din løn vil blive afstemt med dine kvalifikationer og du modtager pension efter gældende overenskomst. 

Vores forventninger til dig:
Du er uddannet anlægsgartner eller brolægger, med mod og lyst til at udvide dine kompetencer. Du er stolt af dit fag, og så er du kvalitetsbevidst og kan arbejde selvstændigt.

Vi forventer endvidere at: 

 1. Du er udadvendt, fagligt nysgerrig og har gode samarbejdsevner.
 2. Du er den selvkørende og kvalitetsbevidste type, der selvgriber bolden og udfører dine opgaver til tiden.
 3. Erfaring inden for grave- og afretningsopgaver i forbindelse med udførelsen af projekter.
 4. Du har kørekort B eller BE.
 5. Du taler og skriver dansk.  

Stillingen er en fuldtidsstilling med tiltrædelse snarest muligt.

Læs mere omkring os og vores arbejdsplads på siden nedenfor. Vi opdaterer regelmæssigt vores Facebook og LinkedIn side med historier fra vores hverdag.  

Simon Sivertsen, Byggeleder

Michael, Tilbudsberegner (Udlært anlægsgartner)

+20 mio.

I omsætning i 2023 med et solidt positivt resultat. Vi er her også i morgen.

25+

Stor egenproduktion med både grå- og grønafdeling.

+100

Vellykket projekter på Sjælland i både hoved, fag- og underentrepriser.

20+

Erfaring fra anlægsningsbranchen.

At arbejde for os

Giver dig flere fordele

Jerome, Sjakbajs – Grå afdeling 1.

Vi arbejder aktivt for

Personlig udvikling

Både i form af flere elever og interne uddannelsesforløb

Anlægsgartnerbranchen udvikler sig meget i øjeblikket og nye og større krav stilles til os som professionel virksomhed samt til vores medarbejdere. Derfor har vi taget et aktivt valg som virksomhed, om at blive ved med at udvikle os og videreudvikle vores ansatte. Dette glæder både styrkelse af individuelle faglige discipliner samt virksomhedsfælles kursuser som kommunikations kursus for at forbedre vores interne kommunikation i at samarbejde bedre med hinanden.
Dette glæder alle medarbejdere også ledelsen, som løbende har videreuddannet sig indenfor f.eks. ledelse, entrepriseret, kloakmester og håndtering af regnvand.

Vi arbejder aktivt for det gode

Arbejdsmiljø

Dette glæder både det fysiske, det sociale og det psykiske. Vi er som mennesker alle forskellige og vi skal samarbejde for at skabe resultater.
Det er vigtigt for os, at vi har en løbende dialog med vores medarbejdere. Ved at have “fingeren på pulsen” kan vi hele tiden rette ind og tage eventuelle udfordringer i opløbet. Vi sikrer et godt psykisk arbejdsmiljø ved, at alle kommer rundt i de forskellige opgaver og processer og ved at inddrage medarbejderne i løsninger og i planlægning af deres egen arbejdsdag. Der er fokus på den enkelte medarbejder, og vi har en god tone mellem medarbejder og ledelse.

Vi er bevidste om vores sociale ansvar, og der er plads til udvikling, både menneskeligt og fagligt. Det fysiske arbejdsmiljø sikrer vi ved, at have fagligt uddannede medarbejdere i kombination med relevante redskaber og maskiner til hver opgave.

Løsninger som som skaber værdi for virksomheden, kunderne og specielt medarbejderne.

Sofie, Sjakbajs – Grønafdeling

Lone Staugaard, Økonomi ansvarlig

Vi arbejder aktivt for

Ordentlige forhold

I A+ Anlæg ønsker vi at drive en ordentlig og professionel anlægsgartnervirksomhed.

Derfor er vi selvfølelig medlem af Dansk Byggeri, som sikrer løn og arbejdsvilkår for vores medarbejdere.

Vi arbejder aktivt for

God balance

Vi mener at medarbejdere som har en god balance imellem deres familieliv og deres arbejdsliv er de mest effektive medarbejdere. 

Om det er flextid, afspadsering eller andet, så gør vi vores for, at få tingene til at hænge sammen. 

Maja – Sjakbajs – Gråafdeling 2 (Barsel)

Følg os på de sociale medier

Vores grundlæggere er specialister

Ledelsen er professionel

Kenneth Staugaard

Direktør og Tilbudschef
E-mail: ks@aplusa.dk
Tlf: 23 74 27 41

Mikkel Darringe

Forretningsfører
E-mail: md@aplusa.dk
Tlf: 60 13 60 83

Michael Gamst-Halle

Tilbudsgiver
E-mail: mgh@aplusa.dk
Tlf: 27510565

Anne-Mette Juel Dudek

Tilbudsberegner
E-mail: a,jd@aplusa.dk
Tlf: 27 24 75 24

Simon Sivertsen

Byggeleder
E-mail: ss@aplusa.dk
Tlf: 27 24 86 77

Jerome

Sjakbajs - Grå afdeling

Maja Clementsen

Sjakbajs - Grå afdeling (Barsel)

Sofie Johansen

Sjakbajs - Grøn afdeling

Jakob Ilskov

Bestyrelsesformand

A+ Anlæg - vi lever efter værdierne

Holdbart anlægsarbejde med bæredygtigt fokus

Vi har fokus på mennesker og fællesskaber, men også den omgivende natur og dyreliv. 

A+ Anlæg - Med os kan du forvente

En professionel og pålidelig samarbejdspartnerindsats som igennem nærvær og dialog altid søger samarbejdet i stedet for konflikten.

Scroll to Top