+45 23 74 27 41info@aplusa.dk

Boliv - Pleje- /ældreboliger

Boliv et moderne botilbud for borgere med udviklingshæmning i Søborg.

Afsættet for arkitekterne har været den tætte, klassiske landsby eller købstædernes lave bydannelse omkring en kerne af offentlige funktioner.

Med projektet ”Fremtidens boliger og liv på Kellersvej” – eller BOLIV – ønsker Gladsaxe Kommune at gentænke forståelsen af, hvordan man indretter de fysiske rammer til borgere med udviklingshæmning. Det sker ud fra devisen om, at et handicap først bliver et handicap for den, der møder en barriere.

Vi blev udvalgt til fagentreprisen på anlægsgartner delen med befæstelser og beplantning. Ca. 3.000 kvm klinker, 6.000 kvm asfalt, parkeringspladser, inventar, stier og efterfølgende 1 års pleje.  

Projekt fakta

Lokation:
Kellersvej, 2860 Søborg
Bygherre:
Gladsaxe Kommune
Bygherrerådgiver:
MOE A/S
Arkitekter:
Force4 Architectes A/S
Landskabsarkitekt:
Henrik Jørgensen Landsskab A/S
Rådgivende ingeniør:
Oluf Jørgensen A/S
Opførelsesår:
2019-2021
Udbudstype:
Fagentreprise
Entreprise sum:
DKK: 11 mio.
Scroll to Top