Kompetencer

Vi gør dit udendørsprojket til noget særligt

Erfaring, kvalitet og pålidelighed

Fremtidens svar på anlægsarbejde med ansvarlighed, bæredygtighed og brugervenlighed i fokus. Med et fagligt kompetent team og mere end 20 års erfaring i den grønne branche, sørger vi for, at dit anlægsprojekt bliver gennemtænkt i detaljer og sikkert udført og overleveret til tiden.

Vi samarbejder om de bedste løsninger
Vi har specialiseret os i opførelse af grønne anlæg i tæt samarbejde med autoriserede fagfolk, rådgivere, arkitekter og bygherrer. Det er vigtigt for os at være proaktive og altid gå i dialog med vores samarbejdspartnere, for derigennem at finde de rigtige løsninger sammen.

Løsninger som skaber interessante og bæredygtige anlæg med fokus på drift og totaløkonomi. Tænkt ind i udførsel og efterfølgende brug af de færdige rum.

Om dit projekt omhandler belægninger eller beplatning, om der skal opsamles regnvand eller klimasikres. Så er vi specialister på området og kan vejlede til alle aspekter, der skal indtænkes for at fremtidssikre projektet.

Efterfølgende kan vi naturligvis stå for vedligholdelse for at give de bedste mulige betingelser for vækst og udvikling.

Nedenfor kan du læse mere om vores specialområder.

Etablering af grønne tage

Taghaver

Der stilles i dag høje krav til bæredygtighed og CO2-neutralitet i byggeriet. En god måde at imødekomme klimaudfordringerne og disse krav, er ved at etablere grønne miljørigtige tage når det er muligt. 

Når vi med vores erfaring og specialvide delatger i processen om en grøn tagløsning er funktionaliteten, kvaliteten og det visuelle udtryk altid i fokus. 

Der er mange muligheder for valg af planter og materialer med forskellige udtryk og egenskaber. 

Vi er specialiserede i at give din taghave et personligt udtryk der passer til bygningen og brugerne af området. Samtidigt med at vi tager højde for klimaudfordringerne og slutprisen. 

Fordelene er mange ved etablering af grønne tage og taghaver. De kan anvendes som rolige opholdssteder væk fra gaden. De kan øge den biologiske mangfoldighed. De kan aflede og opsamle regnvand og så kan de udjævne temperatursvingninger. 

Vi hos A+ Anlæg har stor erfaring indenfor rådgivning og løsninger både før, under og efter etablering af grønne tage. Vi samarbejder med alle aktører om den bedste løsning og holder tæt dialog med de involverende i processen. 

 

Attraktive og fremtidsorienteret

Boligområder​

Med et klima der ændrer sig hurtigt og hvor vi ser mere voldsomt vejr i form af mere tørke og mere regnvand. Så er intelligente anlægsningsløsninger blevet nødvendige for at omstille vores nærmiljøer til disse udfordringer. 

Det kræver specialviden og erfaring at atablere sådanne anlæg i boligområder, hvor der samtidigt skal skabes plads til menensker og fællesskaber. Kombineret med et mangfoldigt plante- og dyreliv skal tilgodeses. 

Når vi med erfaring deltager i processen om etablering af grønne boligområder, så er funktionaliteten, kvaliteten og de visuelle udrtyk altid i fokus. 

Hos A+ Anlæg har vi mange års erfaring indenfor rådgivning og løsninger til både før, under og efter etablering af boligområder. Hvad enten det er på landet eller i byen. Nyetablering, renovering eller opgradering af eksisterende områder. 

Plads til sjælelig og fysisk rekreation

Plejeboliger

Vi har specialiseret os i at etablere grønne områder ved plejeboliger med fokus på livskvalitet, plads til sjælelig og fysisk rekreation. Områder for mennesker og fællesskaber hvor vi samtidigt tilgodeser et mangfoldigt plante- og dyreliv. 

Vi samarbejder medalle aktører om den bedste løsning der passer til jeres projekt og behov. Vi holder altid en tæt proaktiv dialog og sikrer at byggeriet lever op til alles forvetninger.

Med indbydelse til leg og aktivitet

Daginstitationer

Vi har gennem mange år specialiseret os i at etablere legepladser og grønne områder til daginstitutioner med indbydelse til leg og aktiv bevægelse. Skabe rum for forskellige funktionaliteter. Materialerne skal være så vedligeholdelsesfrie som muligt og planter oftest have inspiration fra den vilde natur. 

Når vi med vores erfaring og specialviden delategr i processen om etablering af legepladser og grønne områder til børn. Så er sikkerhed, kvalitet og det visuelle udtryk altid i fokus. Det skal være en fornøjelse at bruge området. Både for børn og voksne.  

Æstetiske og brugbare

Urbane Miljøer

Vi har igennem mange år specialiseret os i at etablere Urbane Miljøer med fokus på plads til mennesker og fælleskaber, hvor et mangfoldigt plante- og dyreliv skal tilgodeses i en bæredygtige og intelligent løsninger. 

Når vores erfaring og specialviden deltager i processen om etablering af Urbane Miljøer, så er funktionaliteten, kvaliteten og det visuelle udtryk altid i fokus. 

Æstetiske og brugbare Urbane Miljøer kommer potentielt mange mennesker til gode. Vi gør os umage med at udtænke løsninger og vælge planter og materialer, så miljøet passer til den grografiske placering og områdets demografi. 

 

Effektiv klimasikring

LAR-Anlæg

Med et klima der ændrer sig hurtigt, hvor vi ser større og kraftigere regnskyl og længerevarende tørkeperioder. Så er intelligente regnvandsløsninger blevet efterspurgte. Vi har gennem mange år specialiseret os i etablere LAR systemer og vi kan også hjælpe jer med jeres kommende projekt.

Når vi med vores erfaring og specialviden deltager i processen om etablering af LAR anlæg, så er funktionaliteten, kvaliteten og det visuelle udtryk altid i fokus.

Det er vigtigt for os, at anlægget bliver en integreret og intelligent løsninger til det specifikke område, som skal have gavn af anlægget. Vi vil altid tænke å ät udnytte pladsen bedst muligt, til både gavn for mennesker, plante- og dyreliv.  

Ordenlige og organiserede

Affaldsløsninger

Der stilles høje krav til bæredygtighed og CO2-neutralitet hos private og offentlige virksomheder. Derfor er ordentlige og organiserede affaldsløsninger blevet eftertragtet og vi har hos A+ Anlæg specialiseret os i at etablere sådanne løsninger. 

Når vi med vores erfaring og specialviden deltager i processen om udarbejdelse af planer for affaldsløsninger, så er funktionaliteten, kvaliteten og det visuelle udtryk altid i fokus. Det er vigtig for os, at løsningen bliver en integreret del af det miljø, som den bygges ind i. En affaldsløsning fra hos skal altid være nem for brugerne af området at benytte.

+20 mio.

I omsætning i 2022 med et solidt positivt resultat. Vi er her også i morgen.

25+

Stor egenproduktion med både grå- og grønafdeling.

+100

Vellykket projekter på Sjælland i både hoved, fag- og underentrepriser.

20+

Erfaring fra anlægsningsbranchen.

Erfaring, kvalitet og pålidelighed​

Vores arbejdsformer

Hovedentreprise

Vi påtager os gerne ansvaret for hele projektet fra start til slut. Vi har stor erfaring i at løse komplicerede opgaver med mange delopgaver og fagområder.

Fagentreprise

Vi byder gerne ind på anlægningsopgaver (udbud), der ligger inden for vores spidskompetencer. Vi løser de fleste opgaver i egenproduktion.

Underentreprise

Vi byder gerne ind på anlægningsopgaver (udbud), der ligger inden for vores spidskompetencer. Vi løser de fleste opgaver i egenproduktion.

Et udsnit af vores

Samarbejdspartnere

Scroll to Top