Bæredygtighed

Miljøet er vigtigt for os

I en verden, hvor vores indflydelse på kloden er mere synlig end nogensinde, er det for os i A+ Anlæg naturligt at tage ansvar for fremtiden. Vi er nødt til at gøre ting anderledes end i går, hvis vi skal efterlade en bedre jord til næste generation i morgen.

Byggebranchen og herunder anlægsbranchen påvirker i høj grad aftrykket på jorden. Og derved har vi også et ansvar. Som professionel anlægsgartnervirksomhed arbejder vi bogstaveligt sammen med naturen i vores hver dag. Vi rydder, opbygger, former og beplanter områder for at skabe de bedste betingelser for udfoldelse og sammeneksistens for både dyr, mennesker, natur og planter.   

Hos A+ Anlæg har vi et stærkt værdisæt, hvor vi operer efter holdbare løsninger i stærkt samarbejde med vores medarbejdere og vores kunder. Vi stræber efter at være troværdige i vores virksomhedspraksis og i formidling af det fælles ansvar vi skal tage og de dilemmaer og udfordringer der følger med.

Bæredygtighedsstrategien understøtter vores strategi for fremtiden. Vores ønske for en bæredygtig fremtid og visioner om at sætte dagsordenen på bæredygtighed, skabe partnerskaber og tage ansvar for branchen opnår vi gennem tiltagene i denne bæredygtighedsstrategi.

Muligheder, krav og dilemmaer opstår kontinuerligt og derfor er denne bæredygtighedsstrategi et billede på de indsatser vi arbejder med for nuværende. Vi er bevidste om at nye mål og indsatser vil komme til. Nye teknologier, ny viden og nye værktøjer vil bane vejen for nye løsninger, men uanset hvor vi lægger vores indsats, vil vi kontinuerligt arbejde på at skabe en positiv påvirkning. 

”Formålet med vores bæredygtighedsstrategi er at tydeliggøre, hvordan vi tager ansvar for fremtiden ved at gøre noget godt for verden.”

Vi støtter op om 70% reduktion af CO2 udledning i 2030

Vi i A+ Anlæg støtter op om målsætningen om CO2-udledning med 70 pct. i 2030 sammenligne med 1990.

En målsætning som bygger på de tre dimensioner  i bæredygtig udvikling af byggeriet

  1. Den miljømæssige kvalitet – som har påvirkning på natur, miljø, klima og ressourcer.
  2. Den sociale kvalitet – som i et bredt perspektiv vedrørende menneskers sundhed og trivsel.
  3. Den økonomiske kvalitet – som indebær, at der er balance mellem de samlede udgifter og byggeriets kvalitet.

Hos A+ Anlæg mener vi at “der skal i højere grad være fokus på bygningers totaløkonomi for at fremme bedre balance mellem omkostninger og kvalitet over hele bygningens levetid”

Vores bæredygtighedsintiativer

Til glæde for os alle sammen

Fremme fossilfri byggepladser

Som et vigtigt led i en samlet LCA beregning (livscyklusvurdering) af de miljømæssige klimamæssige konsekvenser, skal CO2 udledningen fra byggepladsen medregnes. Dette er også tilfældet med anlæg af befæstelser og beplantning, som vi arbejder med i A+ Anlæg.

Det betyder konkret, at vi arbejder aktivt for at udfase materiel hvis energiforbrug er baseret på fossile brændselskilder over til materiel baseret på el, som energiform.

Vi kan derudover tilbyde at benytte biodiesel (HVO-100) til vores større anlægsmaskiner. 

En af vores el-baseret arbejdsmaskiner

Sikkert og sundt genbrug af materialer

Byggeriet og anlægssektoren står for ca. en tredjedel af den samlede affaldsmængde i Danmark, hvoraf ca. 85 pct. bliver genanvendt og nyttiggjort. Kilde: National strategi for bæredygtigt byggeri. 

Mange af anlægsgartnerbranchens mest anvendte materialer har en langleve tid. 

Genbrug af kliker fra deponi

Holdbare løsninger af høj kvalitet

En effektiv måde at gøre byggeriet mere bæredygtigt på, både klimamæssigt og økonomisk, er at bygge, så det er holdbart og har en lang levetid.

Når der opføres nye anlæg, er det derfor vigtigt at sikre, at alle materialerne i projektet har en høj kvalitet, og at de er fremtidssikrede.

Konkret arbejder vi på, at sikres os, at unødigt materialeforbrug undgås.

Vi rådgiver derudover på, hvilke materialer der bedst kan fremme klimamæssige hensyn, samtidig med at holdbarhed, pris og kvalitet indgår.

Urbant udemiljø - bygget for lang levetid
Effektive og profesionelle byggemøder

Et mere ressourceeffektivt byggeri

Byggeriet står for en stor del af det samlede ressourceforbrug i Danmark, og samtidig forekommer der spild af ressourcer, særligt når byggeriet opføres.

Undersøgelser af produktiviteten i byggeriet har vist, at der er et betydeligt tidsspilde på byggepladser. Ineffektive arbejdsprocesser på byggepladser og dårlig koordinering kan derudover føre til andre værditab som f.eks. materialespild. Materialespild kan opstå, når der bestilles for store mængder af materialer, når materialer udsættes for vind og vejr, eller når materialer fejlhåndteres.

Samtidig gælder det om at have fokus på høj kvalitet i byggefasen. Ved at undgå fejl og mangler, som ellers skal udbedres, eller som kan medføre, at der skal bygges helt om, kan der spares ressourcer til gavn for både bygherrer, entreprenører og ikke mindst for klimaet. Kilde: National strategi for bæredygtigt byggeri. 

Vi vil konkret arbejde for at fremme effektiviteten på byggepladsen ved professionel dialog, nærvær og ved at agere proaktivt på de løbende udfordringer, som alle byggerier møder. 

Derudover vil vi være professionelle og deltage aktivt på byggemøder og anvende tidsplaner i vores dagelige arbejde.  

LAR-Anlæg (Klimasikring af område)

CO2 reduktionshensyn

Vi støtter op om ønsket at indføre CO2 reduktionshensyn i forbindelse med anlægsprocesser i kommende udbud med udgangspunkt i miljøvaredeklarationer (EPD´er) fra godkendte leverandører.

Det betyder konkret, at vi aktivt arbejder for at samarbejde med leverandører og samarbejdspartere som kan tilbyde os EPD på deres produkter til os.

Fordi vi mener, at seriøse kunder kræver seriøse leverandører. 

Fremme klimavenlige byggematerialer

Der er potentiale for mindskede CO₂-udledninger fra byggematerialer. FNs Miljøagentur estimerer, at de i materialerne indlejrede udledninger fra produktion og transport udgør godt 10 pct. på verdensplan. Kilde: National strategi for bæredygtigt byggeri. 

Vi vil konkret arbejder for at skabe større bevidsthed om mulighederne for at anvende mere miljøvenlige byggematerialer som f.eks. grøn beton.

Der sker stor udvikling indenfor dette området i øjeblikket. Noget vi følger tæt. 

Brug af "grøn" beton med reduceret miljøpåvirkning
LAR-Anlæg (Klimasikring af område)

Fremme mindre spild af materialer på byggepladsen

Byggeaffald udgør omkring 35 pct. af den samlede affaldsmængde fra nybyggeri, renovering og nedrivning. Det anslås, at ressourcespildet i udførelsesfasen ligger på omkring 10 pct. af det samlede materialeforbrug. Kilde: National strategi for bæredygtigt byggeri. 

Vi vil konkret arbejde for at være så effektive ved vores byggematerialer som muligt. 

Vi vil derudover i vores samarbejde på tværs på byggepladsen kommunikere tydligt og f.eks. hvor vores byggematerialer lageres på byggepladsen.

Derudover vil vi arbejde internt med vidensdeling og “best practice” for at kunne løbende at kunne optimere dette område.

+20 mio.

I omsætning i 2023 med et solidt positivt resultat. Vi er her også i morgen.

16+

Stor egenproduktion med både grå- og grønafdeling.

+100

Vellykket projekter på Sjælland i både hoved, fag- og underentrepriser.

20+

Erfaring fra anlægsningsbranchen.

Et udsnit af vores

Samarbejdspartnere

Scroll to Top