Tiegents Have, Kontorer med tagterrasse

Tiegents Have Hoved projektet omhandlede renovering af “Tietgens Have” 30.325 m2 etageareal, hvor vi i fagentreprise under KBS Byg A/S blev bedt om at udføre opbyggelse af tagterrasserne på projektets 5 gårdrum på ialt: 3.200 m2. Landskabsarkitekten “Opland” beskriver deres landskabsarkitekt tanker således: “Vi har ladet os inspirere af den krystalinske form i designet af […]

Tiegents Have, Kontorer med tagterrasse Read More »