+45 23 74 27 41info@aplusa.dk

Forsætter med at investere i vores bæredygtighedsstrategi

Vi forsætter med at investere i vores bæredygtighedsstrategi!

Vi forsætter med at investere i vores bæredygtighedsstrategi! En stor del af vores investeringssum går til indkøb af mere eldrevet arbejdsmateriel.

I dag blev der igen leveret to nye eldrevet pladevibratorer til vores udførende anlægsgartnere. Og som en af medarbejderne udtalte “de siger næsten ikke noget”. Nej det er korrekt. Forbedret arbejdsmiljø er lige så stor en gevinst, som det mindsket miljøpåvirkning ved vores strategi.

Eldrevet arbejdsmaskiner er forsat væsentligt dyrere i indkøb i forhold til tilsvarende “konventionelle” arbejdsmaskiner baseret på fossil brændstof. Men som Kenneth Staugaard, Delejer og tilbudschef udtaler: “Vi har taget en ledelsesmæssig beslutning om at ville være helt fremme i udviklingen om fossil- og emissionsfri byggepladser”. Så må vi også anvende de nødvendige midler til at gennemføre strategien.


Scroll to Top